zverejňovanie

19.06.2021 13:23
Zmluva o poskytovaní služieb.pdf (2425441) Zmluva o sprostredkovaní spracovania oobných údajov.pdf (1743318)    
26.11.2020 10:38
dohoda č.20_02_010_17.pdf (1127548) Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Malacky.pdf (147372) dohoda č.21_02_010_20.pdf (1356803)
04.03.2019 08:44
rok 2017 Správa audítora UZ2017_TEKOS spol s ro.pdf (1313428) Výročná správa 2017_TEKOS spol s ro.pdf (3299585) rok 2018 Výročná správa 2018_TEKOS spol s r.o..pdf (7976681)
30.01.2018 10:54
PROJEKT - Zefektívnenie zberu BRO a DSO v okrese Malacky.pdf (191,8 kB) informačná tabuľa.jpg (2181001) Zmluva NFP.pdf (9,6 MB) NFP dod1.pdf (8,2 MB) NFP dod2.pdf (588,4 kB) NFP dod3.pdf (3,7 MB) NFP dod4.pdf.pdf (3,2 MB) NFP dod5.pdf (1013319) NFP dod6.pdf (3105974) NFP dod7.pdf (8164301) bluetech...
02.01.2018 13:06
Uzatvorené zmluvy: zmluva o úvere ČSOB  tu zmluva o zriadení záložného práva ČSOB tu Zmluva o Balíkovom účte 2021.pdf (337169) SLSP_VOP_POP_Sadzobnik_pasivne_produkty_aktualizacia_k_01062021 2.pdf (1267656) zmluva o plat. karte.pdf...
02.01.2018 13:02
Zoznam došlých faktúr: rok 2021 01 2021.pdf (53411) 02 2021.pdf (50184) 03 2021.pdf (50086) 04 2021.pdf (52985) 05 2021.pdf (51647) 06 2021.pdf (53827) 07 2021.pdf (52629) 08 2021.pdf (53087) 09 2021.pdf (54242)     rok 2020 01 2020.pdf (48810) 02 2020.pdf (50259) 03 2020.pdf (52940) 04...

Kontakt

TEKOS spol. s r.o. Partizánska 1089/2
Malacky
90101
034/772 20 60
tekos@tekosmalacky.sk